Her kan du se en artikkel med de samme elementene bygget inn. Det kan med andre ord gjøres både i artikkel og side med denne måten å gjøre det på.